فیکسچر

تماس بگیرید

این محصول دارای 3 مدل فیکسچر با مشخصات زیر می باشد:
فیکسچر DC (Doal core)
طراحی این فیکسچر یکی از ایده ال ترین انواع طراحی است چرا که تلفیقی استریت و مخروطی شکل است و خواص imidate loadingو long term satisfy را دارا می باشد .
حتی این فیکسچر دارای میکروترد نیست و طرزاحی مدرن نک ان بر اساس اخرین نتایج علمی می باشد که در اینده فارغ از بیماری های Pri- Implanttist را برای شما دارد.
از خواص بی همتای دیگر این مدل ازمحصول دارا بودن قطر 3.2 است که با کیت جراحی یکسان است و اباتمنت و قطعات پروتزی سایر قطر ها امکان پذیر است.
این مدل فیکسچر را شما می توانید با 2 نوع کیت استاپر دار و یا پرفشنال استفاده کنید .
سیستم ST (Stright) :
طراحی این مدل از فیکسچر های داینا به طور سیلندری و straight می باشد.
-قطرهای این مدل از 3.6 الی 5 میباشد.
سیستم TM(Tissue level):
این مدل استریت بوده و دارای 2.8 میلیمتر در قسمت پالش شده داراست.
قطر های این سیستم به علت در تست خلف 3.6،4.2 می باشد.

اسکرول به بالا