اباتمنت

تماس بگیرید

قطراباتمنت های مختلف برای فیکسچرهای سیستم داینا:

فیکسچر DC (Doal core)

-کانکشن داخلی اباتمنت های این سیستم یکسان است و از قطر 3.2 ،3.6،4.2،5 تنها یک مدل اباتمنت و قطعات ان قابل استفاده می باشد .

سیستم ST (Stright) :

کانکشن داخلی اباتمنت های این سیستم یکسان است و از قطر 3.2 ،3.6،4.2،5 تنها یک مدل اباتمنت و قطعات ان قابل استفاده می باشد

سیستم TM(Tissue level):

-کانکشن داخلی اباتمنت های این سیستم یکسان است و از قطر 3.2 ،3.6،4.2،5 تنها یک مدل اباتمنت و قطعات ان قابل استفاده می باشد .

 

 

اسکرول به بالا