محصولات داینا

فیکسچر DC (Doal core)

طراحی این فیکسچر یکی از ایده ال ترین انواع طراحی است چرا که تلفیقی استریت و مخروطی شکل است و خواص imidate loadingو long term satisfy را دارا می باشد .

حتی این فیکسچر دارای میکروترد نیست و طرزاحی مدرن نک ان بر اساس اخرین نتایج علمی می باشد که در اینده فارغ از بیماری های Pri- Implanttist  را برای شما دارد.

از خواص بی همتای دیگر این مدل ازمحصول دارا بودن قطر 3.2 است که با کیت جراحی یکسان است و اباتمنت و قطعات پروتزی سایر قطر ها امکان پذیر است.

این مدل فیکسچر را شما می توانید با 2 نوع کیت استاپر دار و یا پرفشنال استفاده کنید .

-کانکشن داخلی اباتمنت های این سیستم یکسان است و از قطر 3.2 ،3.6،4.2،5 تنها یک مدل اباتمنت و قطعات ان قابل استفاده می باشد .

 سیستم ST (Stright) :

طراحی این مدل از فیکسچر های داینا به طور سیلندری و straight می باشد.

-قطرهای این مدل از 3.6 الی 5 میباشد.

-2 کیت استاپر دار و پرفشنال می توانید استفاده کنید .

کانکشن داخلی اباتمنت های این سیستم یکسان است و از قطر 3.2 ،3.6،4.2،5 تنها یک مدل اباتمنت و قطعات ان قابل استفاده می باشد .

-این مدل از فیکسچر میکروترد نمی باشد..

سیستم TM(Tissue level):

این مدل استریت بوده و دارای 2.8 میلیمتر در قسمت پالش شده داراست.

قطر های این سیستم به علت در تست خلف 3.6،4.2 می باشد.

-شما از کیت استاپردار و پرفشنال برای 2 کیت استاپر دار و پرفشنال می توانید استفاده کنید .

-کانکشن داخلی اباتمنت های این سیستم یکسان است و از قطر 3.2 ،3.6،4.2،5 تنها یک مدل اباتمنت و قطعات ان قابل استفاده می باشد .

-این مدل از فیکسچر میکروترد نمی باشد.

 

نکات کلی سیستم داینا 

-3 طراحی مختلف فیکسچر تنها با 1 کیت

-کانکشن یکسان در تمامی قطور 3.2 الی 5 میلیمتر

-کانکشن اکتاگون با روتیشن 0 که مزیت انحصاری این سیستم است

-سطح SLA با سمبلاست HA که تمیز ترین(pure) سورفیس را به شما اهدا میکند و از مشکلات pri Implantitis در اینده در امان هستیم.

شناسنامه ی ایمپلنت جهانی برا 60 کشور جهان

اسکرول به بالا